Eastern

Referencie

Rodinný dom okres Trenčín

Realizacia dni ? €

Inteligentná elektroinštalácia Loxone - Riadenie a regulácia splyňovacieho kotla
Atmos s akumulačnými nádržami, solárneho systému, ovládanie svetiel, regulácia závlahového systému, predpríprava na ovládanie žaluzii

Rodinný dom Horná Súča

? dni ? €

Realizácia inteligentnej elektroinštalácie riadenou systémom Loxone

Realizácia elektroinštalácie - autoservis

? dni ? €

Rodinný dom obec Borovce - elektrické podlahové vykurovanie Raychem - Obsah pripravujeme

? dni ? €