Eastern

Služby

Inteligentné elektroinštalácie

Zrealizujeme vám ideálne riešenie domácnosti presne podľa vašich požiadaviek a dispozície domu.

Kontaktujte nas

Meranie a regulácia

Majte vaše zdroje energií pod kontrolou. Zabezpečíme ich optimálne zregulovanie a ovládanie jedinou aplikáciou.

Kontaktujte nas

Domáca sieť a wifi

Ponúkame komplexnú montáž elektroinštalácií vrátane televíznych rozvodov, dátových sietí a wifi siete. Dôraz kladieme na úžitkové kritériá, ako aj na optimalizáciu z cenového hľadiska

Kontaktujte nas

Zabezpečovací systém

Zabezpečíme vašu domácnosť certifikovaným zabezpečovacím systémom. Prepojeným s domácou automatizáciou. Čo vám zabezpečí aj zvýšený komfort a úsporu energie.

Kontaktujte nas